W ramach  trwających od września obchodów Roku Kochanowskiego w  Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego uczniowie naszej szkoły  najbardziej zaangażowani w działania artystyczne –  przede wszystkim członkowie chóru,, Cantabile”  i  koła teatralnego ,, Piątaki” uczestniczyli w wycieczce do Warszawy do Teatru Polskiego.
 06 czerwca 20114r.   młodzi artyści mieli okazję obejrzeć   przedstawienie ,, Odprawa posłów greckich”, spotkać się z Dyrektorem Teatru –Panem Andrzejem Sewerynem i porozmawiać  z aktorami o roli sztuki w życiu współczesnej młodzieży. W ten sposób promujemy zaangażowanie uczniów w działania kulturalne na terenie szkoły i miasta  oraz  rozwijamy talenty i  zdolności.Piknik Integracyjny za nami!
31 maja 2014r. w ramach Dnia Sportu i Dnia Dziecka odbył się Piknik Integracyjny, podczas którego promowaliśmy zdrowy styl  życia. Klasy uczestniczyły w rywalizacjach sportowych, a uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów przyrodniczych przygotowali stoiska ze zdrowa żywnością. Odbył się także konkurs plastyczny w ramach obchodów  Dnia Ziemi. Tradycyjnie w tym dniu gościliśmy przedszkolaków z zaprzyjaźnionego  Przedszkola nr 2 w Koninie. Dużo się działo!
Stowarzyszenie Wspiera Gimnazjalistów!Stowarzyszenie Sympatyków Kochanowskiego w ramach realizacji zadań statutowych wspiera rozwój uczniów Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego. W związku z tym 28.03.2014r. ze środków Stowarzyszenia zostało sfinansowane ciekawe spotkanie w ramach Dnia Chemika.
 
Szkołę odwiedziła Pani Monika Aleksander, która w pokazie pt. "Nie ma dymu bez ognia" udowodniła, że nauki ścisłe nie mogą żyć bez siebie,
a najbardziej fascynujący jest ich praktyczny aspekt.
 
Uczniowie dowiedzieli się, ile lat mają zapałki i czy bez nich możemy rozpalić ogień, jak powstaje barwny płomień i korowe cylindry. Zobaczyli to, co jest niewidzialne. Sprawdzili , czy ogień jest konieczny do otrzymania dymu i czy woda może się palić, a miś-żelek zamienia się
w ryczącego niedźwiedzia ...
 
Cieszymy się, że możemy wspierać i aktywizować młodzież !
Kochanowski Pomaga!
Wspaniały koncert charytatywny za nami!
 
Stowarzyszenie Sympatyków Kochanowskiego było współorganizatorem Koncertu Jubileuszowo- Charytatywnego, który odbył się 17 marca 2014roku w Konińskim Domu Kultury. Wśród wielu znamienitych gości zaszczycił nas swoja obecnością  Pan Andrzej Seweryn – Dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, znany aktor i człowiek kultury.
 
Podczas aukcji prowadzonej przez członka zarządu Panią Małgorzatę Henclewską zbieraliśmy środki na cele statutowe, w tym szczególnie  na rzecz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego nr 5 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie. Wszystkim Darczyńcom i Ludziom o Wielkim Sercu dziękujemy! Pozyskane środki pozwolą realizować marzenia dzieci i  młodzieży!
,, Serce roście… ''17 marca 2014r. o godzinie12.00 odbędzie się koncert przygotowany przez młodzież i absolwentów Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Koninie, podczas którego będą zbierane środki na wsparcie ciekawych form edukacji oraz  rozwój aktywności gimnazjalistów z,, Kochanowskiego” !
 
Zapraszamy na Koncert! W programie:
 • występ solistów- absolwentów Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Koninie,
 • występ aerobiku grupowego,
 • kabaret przygotowany przez teatr szkolny ,,Piątaki”,
 • występ chóru szkolnego ,,Cantabile”,
 • informacje na temat rekrutacji i oferty edukacyjnej szkoły w roku szkolnym 2014/2015.
Zebrane pieniądze będą przeznaczone także na pomoc dla Środowiskowego Ogniska Wychowawczego nr 5 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie.
Organizatorem jest Stowarzyszenia Sympatyków Kochanowskiego.
Udział w koncercie pozwoli poznać piętnastoletni dorobek kulturalny Gimnazjum ,,Kochanowskiego” !
Cegiełki-bilety w cenie 5 złotych można kupić w pokoju nr 217 w Gimnazjum nr 5 przy ul. Szymanowskiego 5

ZAPRASZAMY!
Na mocy paragrafu 18 pkt 3. Statutu Stowarzyszenia Sympatyków Kochanowskiego zwołuję w imieniu Zarząd Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sympatyków Kochanowskiego w dniu 27 stycznia 2014r. o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Szymanowskiego 5 w Koninie).

Porządek obrad:
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Otwarcie obrad.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania.
 4. Wyznaczenie przez przewodniczącego zebrania protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2013.
 7. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2013.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności i wyników oceny Sprawozdania Zarządu.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2013.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013.
 11. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2013.
 12. Przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia na rok 2014.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sympatyków Kochanowskiego.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Ewa Szczepankiewicz
Rok szkolny 2013/2014 jest rokiem Jana Kochanowskiego w Gimnazjum nr 5!

Wiąże się to z piętnastoleciem istnienia Gimnazjum nr 5 i 430 rocznicą śmierci Kochanowskiego, przypadającą na sierpień 2014r.
W związku z tym zorganizowaliśmy na terenie szkoły następujące konkursy, w których fundatorem  nagród jest Stowarzyszenie Sympatyków Kochanowskiego:
 • I  Konkurs  dla klas I-III
  dla najaktywniejszej klasy, najbardziej zaangażowanej w życie kulturalne szkoły, w Roku Kochanowskiego nagrodą jest wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego (czerwiec 2014r.),
 • II Konkurs dla klas I-II
  dla klasy z najlepszymi wynikami w nauce, w roku szkolnym 2013/2014, nagrodą jest  wycieczka do Czarnolasu (wrzesień 2014 roku),
 • III  Konkurs dla klas I
  konkurs zrealizowany został w ramach Dnia Patrona; wygrała klas 1b; gratulujemy!
Stowarzyszenia Sympatyków Kochanowskiego aktywnie wspiera akcję charytatywną prowadzoną przez Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego. Celem akcji jest wspieranie instytucji na terenie osiedla Zatorze, w tym Pogotowia Opiekuńczego i  Świetlicy Środowiskowej TPD (II semestr).
 
Liczymy na wszystkich Sympatyków Kochanowskiego w akcji wspierania potrzebujących!29 maja 2013r. - Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka!

29 maja 2013r. Stowarzyszenie Sympatyków Kochanowskiego było  współorganizatorem Pikniku Integracyjnego z okazji Dnia Dziecka. Bawiliśmy się doskonale, co widać na załączonych zdjęciach.
 

W ten sposób realizujemy nasze zadania statutowe - wspieramy rozwój uczniów Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Koninie.

01 maja 2013r. - MAJÓWKA  RODZINNA  NAD JEZIORKIEM ZATORZE ! 

Byliśmy tam,  bo chętnie angażujemy się  w życie kulturalne naszego miasta. Nie mogło więc  nas zabraknąć na zatorzańskiej imprezie smiley


Prezentowaliśmy nasz dorobek kulturalny i  propagowaliśmy bezpieczeństwo ruchu drogowego w ramach projektu ,,Jeżdżę z głową”.


Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego i Stowarzyszenie Sympatyków Kochanowskiego  podczas majówki- zobacz zdjęcia!

 

Współpracujemy z lokalnymi instytucjami

IV ETAP- dzi​ałamy……

28 lutego 2013r. odbyło się Walne Zebranie inaugurujące rzeczową działalność STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW KOCHANOWSKIEGO

III ETAP-rejest​racja

07 listopada 2012 r. do Sądu wpłynął wniosek STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW KOCHANOWSKIEGO W KONINIE o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z jednoczesnym wpisem podmiotu do rejestru przedsiębiorców.

28 stycznia 2013r. Sąd Rejonowy w Poznaniu postanawia wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KOCHANOWSKIEGO pod numerem

KRS 0000447886

04 lutego 2013r. Urząd Statystyczny w Poznaniu nadał STOWARZYSZENIU SYMPATYKÓW KOCHANOWSKIEGO numer identyfikacji

REGON: 302337310

07 lutego 2013r. Urząd Skarbowy w Koninie nadał STOWARZYSZENIU SYMPATYKÓW KOCHANOWSKIEGO Numer Identyfikacji Podatkowej

NIP: 665- 299 -10 -14

II ETAP- pierwsz​e kroki

W grupie założycielskiej znaleźli się rodzice, nauczyciele i sympatycy szkoły będącej ważnym ośrodkiem życia kulturalnego osiedla Zatorze i miasta Konina . Wszyscy, którym zależy na tym, aby współczesna szkoła była miejscem twórczego rozwoju młodego człowieka. Z inicjatywy ludzi o wrażliwym sercu, mających na uwadze los przyszłych pokoleń oraz świadomych tego, że inwestycja w młodzież to ważny cel działalności społecznej, na zebraniu założycielskim w dniu 27 sierpnia 2012 r. zostało powołane do życia Stowarzyszenie Sympatyków Kochanowskiego.

I ETAP-pomysł

Stowarzyszenie Sympatyków Kochanowskiego powstało z inicjatywy grupy osób życzliwych i wspierających działalność statutową Gimnazjum nr 5 w Koninie im. Jana Kochanowskiego oraz zaangażowanych w życie lokalne, którym bliskie są sprawy środowiska , a także losy szkolne i pozaszkolne dzieci oraz młodzieży.