Stowarzyszenie Sympatyków Kochanowskiego w ramach realizacji zadań statutowych wspiera rozwój uczniów Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego. W związku z tym 28.03.2014r. ze środków Stowarzyszenia zostało sfinansowane ciekawe spotkanie w ramach Dnia Chemika.
 
Szkołę odwiedziła Pani Monika Aleksander, która w pokazie pt. "Nie ma dymu bez ognia" udowodniła, że nauki ścisłe nie mogą żyć bez siebie,
a najbardziej fascynujący jest ich praktyczny aspekt.
 
Uczniowie dowiedzieli się, ile lat mają zapałki i czy bez nich możemy rozpalić ogień, jak powstaje barwny płomień i korowe cylindry. Zobaczyli to, co jest niewidzialne. Sprawdzili , czy ogień jest konieczny do otrzymania dymu i czy woda może się palić, a miś-żelek zamienia się
w ryczącego niedźwiedzia ...
 
Cieszymy się, że możemy wspierać i aktywizować młodzież !
Kochanowski Pomaga!
Wspaniały koncert charytatywny za nami!
 
Stowarzyszenie Sympatyków Kochanowskiego było współorganizatorem Koncertu Jubileuszowo- Charytatywnego, który odbył się 17 marca 2014roku w Konińskim Domu Kultury. Wśród wielu znamienitych gości zaszczycił nas swoja obecnością  Pan Andrzej Seweryn – Dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, znany aktor i człowiek kultury.
 
Podczas aukcji prowadzonej przez członka zarządu Panią Małgorzatę Henclewską zbieraliśmy środki na cele statutowe, w tym szczególnie  na rzecz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego nr 5 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie. Wszystkim Darczyńcom i Ludziom o Wielkim Sercu dziękujemy! Pozyskane środki pozwolą realizować marzenia dzieci i  młodzieży!
,, Serce roście… ''
 
Galeria zdjęć z koncertu dostępna jest na stronie HISTORIA STOWARZYSZENIA
Rok szkolny 2013/2014 jest rokiem Jana Kochanowskiego w Gimnazjum nr 5!

Wiąże się to z piętnastoleciem istnienia Gimnazjum nr 5 i 430 rocznicą śmierci Kochanowskiego, przypadającą na sierpień 2014r.
W związku z tym zorganizowaliśmy na terenie szkoły następujące konkursy, w których fundatorem  nagród jest Stowarzyszenie Sympatyków Kochanowskiego:
  • I  Konkurs  dla klas I-III
    dla najaktywniejszej klasy, najbardziej zaangażowanej w życie kulturalne szkoły, w Roku Kochanowskiego nagrodą jest wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego (czerwiec 2014r.),
  • II Konkurs dla klas I-II
    dla klasy z najlepszymi wynikami w nauce, w roku szkolnym 2013/2014, nagrodą jest  wycieczka do Czarnolasu (wrzesień 2014 roku),
  • III  Konkurs dla klas I
    konkurs zrealizowany został w ramach Dnia Patrona; wygrała klas 1b; gratulujemy!
Stowarzyszenia Sympatyków Kochanowskiego aktywnie wspiera akcję charytatywną prowadzoną przez Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego. Celem akcji jest wspieranie instytucji na terenie osiedla Zatorze, w tym Pogotowia Opiekuńczego i  Świetlicy Środowiskowej TPD (II semestr).
 
Liczymy na wszystkich Sympatyków Kochanowskiego w akcji wspierania potrzebujących!

Stowarzyszenie Sympatyków Kochanowskiego

 
zaprasza do współpracy  wszystkie lokalne instytucje, firmy i organizacje!

Jesteśmy organizacją działająca na rzecz rozwoju  i integracji środowiska lokalnego. Podejmujemy inicjatywy społeczne w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, rozwój regionalny, lokalny, pomoc społeczna.
 
        
    
Celem działania jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, utrwalanie i rozpowszechnianie idei zaangażowania
w życie społeczne, szeroko rozumiana pomoc , promowanie szkoły oraz przybliżanie jej środowisku lokalnemu.
    
Mamy świadomość, że młodzież jest naszym potencjałem, a rozwijanie jej twórczych postaw pomoże zarówno
w budowaniu statusu szkoły, jak i wpłyniew niedalekiej przyszłości na poziom życia w naszym mieście.
  
Jesteśmy tu i teraz , dlatego musimy współpracować w celu rozwijania i utrwalania pozytywnych wzorców. Mamy nadzieję, że nasza pasja jest zaraźliwa . Nie chcemy, aby szkoła była tylko ,,podajnikiem wiedzy ”, ale stanowiła miejsce wszechstronnego rozwoju człowieka. Potrzebne jest do tego zaangażowanie całego społeczeństwa i wielu sympatyków Kochanowskiego.
    
Liczymy na wsparcie w każdej dziedzinie naszej działalności.
 
KRS:  0000447886​

Rachunek bankowy:  14 1940 1076 3114 8674 0000 0000